ლექსიკა

IDevice Icon


სავარჯიშოები ლექსიკის ასათვისებლად
  • კითხვა-წერის ტექსტიდან ამოწერეთ სიტყვები, რომლებიც ადამიანს ან საგანს რაიმე ნიშნის მიხედვით ახასიათებენ.
  • შეავსეთ კროსვორდი