მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ დიალოგი

 

იხ. ტექსტი

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

 

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რაზე იყო გუშინ ტელევიზორში გადაცემა იყო?
  • რა იყო მეგობრების პროექტის თემა?
  • რომელი ქვეყნები შეადარეს ერთმანეთს?
  • რა ახდენს გავლენას სახელმწიფოს მმართველობის ფორმაზე?

გადმოეცით დიალოგი მესამე პირში.


ჩასვით სათანადო სიტყვები

 მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • როგორია თანამედროვე საქართველოს სახელმწიფო წყობა?
  • რა შეიცვალა ბოლო ხანებში მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად? მმართველობის რა ფორმით შეიცვალა საპრეზიდენტო რესპუბლიკა?
  • რას მოუტანს საქართველოს მონარქიის აღდგენა?
  • რა პერსპექტივები აქვს ქვეყანას განვითარების თვალსზრისით?

გადმოეცით დიალოგი მესამე პირში.


დაასრულეთ წინადადებები


გადმოეცით თხრობით: სახელმწიფო მმართველობის რომელი ფორმაა თქვენთვის მისაღები და რატომ?