მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

მოისმინეთ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში

(2013 წლის 17 ნოემბერი)