ლექსიკონი

IDevice Icon

 
 

პრემიერ-მინისტრი

Վարչապետ

baş nazir

კათოლიკოს-პატრიარქი

կաթողիկոս-պատրիարք

katolikos – patriarx

 

დელეგაცია

Պատվիրակություն

nümayəndə heyəti, nümayəndələr

თანამემამულე

Հայրենակից

həmyerli, həmvətən, yurddaş

თანამებრძოლი

համախոհ, մարտական ընկեր

silah yoldahı, silahdaş

თანამოაზრე

Համախոհ

həmfikir, məsləkdaş

კოალიცია

կոալիցիա, խմբակցություն

ittifaq, birləşmə, koalisiya

კონსოლიდაცია

միավորում, համախմբում

möhkəmlənmə, qüvvətlənmə, birləşmə

პრეცედენტი

նախադեպ

presedent; misal

აერთიანებს

միավորում է

inteqrallama;

birləşmə

გამარჯვებული

հաղթանակած

qalib, qalib gələn, müzəffər

ლაღი

զվարթ

sərbəst, azad

პრიორიტეტი

առաջնահերթություն, գերակայություն

birincilik

დევნილი

փախստական

sürgün (sürgün edilmiş adam)

ლტოლვილი

վերաբնակեցված, փախստական

qaçqın

თავდაცვისუნარიანობა

պաշտպանունակություն

müdafiə etmə qabiliyyəti

მოგერიება

դիմագրավել

basmaq, yıxmaq;

öhdəsindən gəlmək; güclü çıxmaq, qalib gəlmək

ხელშემწყობი

օժանդակող, աջակցող

kömək edən, yardım edən

საგანგებო

արտակարգ, հատուկ

fövqəladə, müstəsna

მხარდაჭერა

աջակցություն, աջակցել

əl tutma; dəstək olma; (məc.) ürək vermə, ruhlandırma

აღმსარებლობა

դավանանք

dini tərəfdarı

თანადგომა

սատարում, աջակցություն

tutma, saxlama;

kömək etmə (edilmə)

ეფუძნება

հիմնվում է

əsaslanır

სამიტი

գագաթնաժողով

sammit

ყოვლისმომცველი

համալիր

hərtərəfli

ამაყობს

հպարտանում է

fəxr edir

პროფესიონალიზმი

արհեստավարժություն, պրոֆեսիոնալիզմ

professionalizm, peşəkarlıq

ძალისხმევა

ջանք

zorla, güclə, zor gücü ilə

თანამშრომლობა

համագործակցություն

əməkdaşlıq əməkdaşlıq etmə, bir yerdə işləmə

დიალოგი

երկխոսություն

dialoq

თანხმობა

համաձայնություն

razılıq

სუვერენიტეტი

ինքնիշխանություն, անկախություն

suverenlik

გაერო

ՄԱԿ

BMT

ეუთო

ԵԱՀԿ

ATƏT

მოწოდება

կոչում

uzatmaq; çağırış

ნიჭიერება

ընդունակություն

istedadlılıq, talantlılıq, qabiliyyət

თვითრეალიზაცია

ինքնաիրացում

özünü reallaşdırmaq

შემოქმედი

ստեղծագործ

yaradıcı

კეთილშობილი

ազնիվ, վեհանձն

nəcib, alicənab, mərd

აღტაცება

հիացմունք

heyranlıq; valeh olma

თანასწორი

հավասարը

tən, bir, bərabər, eyni

აეკრძალა

նրան արգելվեց

qadağan etmə; qadağan

 

პარლამენტის თავმჯდომარე

խորհրդարանի նախագահ

parlamentin sədri

უწმინდესი და უნეტარესი

Նորին սուրբ օծություն

əqdəs və müqəddəs

პასუხისმგებლობით აღჭურვილი

պատասխանատվություն ունեցող 

cavabdehliklə təchiz edilmiş

წინასაარჩევნო პერიოდი

նախընտրական շրջան

seçkiqabağı dövr, vaxt

ცდილობს ემსახუროს

փորձում է ծառայել

xidmət etməyə can atır

ხალხის ნება

ժողովրդի կամք

xalqın arzusu, diləyi, istəyi

ახალი საფეხური

նոր աստիճան

yeni mərhələ

პოლიტიკური კულტურა

քաղաքական մշակույթ

siyasi mədəniyyət

ინდივიდუალური შეგნებით

անհատական գիտակցությամբ

fərdi şüurla

დასავლური ცივილიზაცია

Արևմտյան քաղաքակրթություն

qərb mədəniyyət

ინსტიტუციური განზომილება

ինստիտուցիոնալ չափում

institusiya ölçməsi

პოლიტიკური მომავალი

քաղաքական ապագա

siyasi gələcək

დამაჯერებელი გამარჯვება

համոզիչ հաղթանակ

inandırıcı qələbə

ეკონომიკური აღმავლობა

տնտեսական վերելք

iqtisadi qələbə

პოლიტიკის ქვაკუთხედი

քաղաքական անկյունաքար

siyasətin təməli

გამოწვევებთან გამკლავება

դիմագրավել մարտահրավերներին

çağırışlarla qarşı olunur

კულტურული იდენტობა

մշակութային ինքնություն

mədəni eynilik

ხელშეუხებლობის გარანტი

անձեռնմխելիության երաշխիք

toxunulmazlılıq təminatı

უმაღლესი მთავარსარდალი

գերագույն գլխավոր հրամանատար

ali baş komandan.

გარეშე საფრთხეები

արտաքին վտանգներ

təhdidlərdən kənar

უცვლელი კურსი

անփոփոխ կուրս

daimi kurs

საერთაშორისო არენა

միջազգային ասպարեզ

beynəlxalq səhnə

სანდო პარტნიორი

վստահելի գործընկեր

etibarlı tərəfdaş

საზოგადოების ყველა ფენა

հասարակության բոլոր խավերը` շերտերը

cəmiyyətin bütün təbəqələri, qatları

კონსტიტუციური უფლებები

սահմանադրական իրավունքներ

konstitusiya hüquqları

ზრუნვის საგანი

հոգածության առարկա

qayğı obyekti

სამოციქულო ეკლესია

Առաքելական եկեղեցի

apostol kilsəsi

ავტოკეფალიური ეკლესია

Ավտոկեֆալ եկեղեցի

avtokefal kilsəsi (heç kimə tabe olmayan)

მართლმადიდებლური ეკლესია

Ուղղափառ եկեղեցի

pravoslav kilsə

განუხრელად იცავს

անշեղորեն պաշտպանում է

arasıkəsilmədən  sürətdə qoruyur

ოკუპირებული ტერიტორია

բռնազավթված տարածք

işğal edilmiş ərazi

არაღიარების პოლიტიკა

չճանաչման քաղաքականություն

siyasətin etiraf edilməməsi

დეოკუპაციის პოლიტიკა

ապաբռնազավթման քաղաքականություն

işğal etməmə siyasəti

უსაფრთხოების გარანტიები

անվտանգության երաշխիքներ

təhlükəsizlik təminatı

ქმედით სახეს მიიღებს

գործող տեսք կստանա, ուժի մեջ կմտնի

aktivləşəcək

ხელშეკრულების პარაფირება

համաձայնագրի նախաստորագրում

müqavilənin əvvəlcədən imzalanması

ასოცირების ხელშეკრულება

ասոցացման համաձայնագիր

assosiasiya müqaviləsi

თავისუფალი ვაჭრობა

ազատ առևտուր

azad ticarət

ევროპასთან ინტეგრაცია

ինտեգրում Եվրոպային 

avropayla inteqrasiya

შეუქცევადობის დადასტურება

անդառնալիության վավերացում

dönməzliyinin təsdiq edilməsi

სრულფასოვანი წევრობა

լիարժեք անդամություն

tamhüquqlu üzvlük

ევროკავშირში ინტეგრაცია

ինտեգրում Եվրամիությանը

Avropa ittifaqına inteqsiya

 ნატოში ინტეგრაცია

ինտեգրում ՆԱՏՕ-ին

NATO-ya inteqrasiya

შეიარაღებული ძალები

զինված ուժեր

silahlı qüvvələr, qoşunlar

მნიშვნელოვანი წვლილი

նշանակալի ներդրում

əhəmiyyətli əmanət, əhəmiyyətli qatqı

გლობალური უსაფრთხოება

գլոբալ անվտանգություն

qlobal təhlükəsizlik

ქედს ვიხრი

գլուխ եմ խոնարհում

əyilmək, baş endirmək, baş əymək, boyun əymək

დაღუპული გმირების ხსოვნა

զոհված հերոսների հիշատակ

həlak olmuş qəhramanların xatirəsi

დავიწყებას არასოდეს მიეცემა

երբեք մոռացության չի տրվի, երբեք չի մոռացվի

heç vaxt unutulmayacaq

სტრატეგიული პარტნიორობა

ռազմավարական գործընկերություն

strateji tərəfdarlıq

ქარტიის ფარგლებში

Քարտիայի շրջանակներում

xartiyanın çərçivəsində

მრავალმხრივი ფორმატი

բազմակողմանի ձևաչափ

çoxsahəli format

მოლაპარაკებების ინიცირება

բանակցությունների նախաձեռնում

danışanların təşəbbüsü

ისტორიული მისია

պատմական առաքելություն

tarixi missiya

ტრანსნაციონალური პროექტი

անդրազգային նախագիծ

transmilli proekt

გამაერთიანებლის ფუნქცია

միավորողի գործառույթ

birləşdirici funksiya

ურთიერთობების გაღრმავება

հարաբերությունների խորացում

münasibətinin dərinləşməsi

ტერიტორიული მთლიანობა

տարածքային ամբողջականություն

ərazi bütövlüyü

ურთიერთნდობის საფუძველზე

փոխվստահության հիման վրա

qarşılıqlı etibarlığın əsasında

ევროპის საბჭო

Եվրոպայի Խորհուրդ

Avropa şurası

ვშვათ მყოობადი

Իլյայի խոսքերն են, որ նշանակում է ` Մենք մեր ապագան պետք է կերտենք:

gələciyin olsun

ოქროს ხანა

Ոսկե դար

qızıl dövrü

ღირსეული ყოფა

արժանավայել կենցաղ

layiqli olmaq

სიცოცხლით ტკბობა

բավականություն ստանալ կյանքից

həyatla həzz almaq

ნიჭიერების გაფურჩქვნა

ընդունակության ծաղկում

qabiliyyətliyin inkişaf etməsi

განსაცვიფრებელი სილამაზე

ապշեցուցիչ գեղեցկություն

heyrətləndirici gözəllik

ცხოვრების სილაღე

կյանքի զվարճանքը, վայելքը

həyatın sərbəstliyi

სტუმართმოყვარე ხალხი

հյուրասեր ժողովուրդ

qonaqsevən xalq

თავგანწირვის ფასად

անձնազոհության գնով

fədakarlığı bahasına

სიცოცხლე დაათმობინა

կյանքից զրկեց

həyatını güzəştə getdi

ხახულის კარედი

Խախուլիի Աստվածամոր սրբապատկեր

ikonanın çöl tərəfi

ქედი არ მოახრევინა

գլուխ խոնարհել չտվեց

baş əymədi

მცხეთის ჯვრის სიდიადე

Մցխեթայի Խաչի վեհությունը

Msxeta məbədinin əzəmətliliyi

ანბანის უნიკალურობა

Այբուբենի եզակիությունը

əlifbanın seyrəkliyi

პოეზიის სიღრმე

պոեզիայի խորությունը

poeziyanın dərinliyi

სპორტული სასწაულები

մարզական հրաշքներ

idman möcüzələri

არჩევითი თანამდებობა

ընտրովի պաշտոն

seçki vəzifəsi

ფარული კენჭისყრით

գաղտնի քվերակությամբ

gizli səsvermə

საარჩევნო უფლება

ընտրական իրավունք

seçki hüququ

პარტიული თანამდებობა

կուսակցական պաշտոն

partiya vəzifəsi

თანამდებობის დაკავება

պաշտոն զբաղեցնել

vəzifə tutmaq