მოსმენა / ლაპარაკი - Լսել / խոսել - Dinləmə / danışıq

IDevice Icon

მოისმინეთ დიალოგი:

Լսե՛ք երկխոսությունը.

Dialoqu dinləyin:


დაუკავშირეთ კითხვებს სწორი პასუხები:

Հարցերի հետ կապե՛ք ճիշտ պատասխանները.

Düzgün cavabları suallarla əlaqələndir:

მოისმინეთ დიალოგები:

Լսե՛ք երկխոսությունը.

Dialoqları dinləyin:

 

 


დაუკავშირეთ კითხვებს სწორი პასუხები:

Հարցերի հետ կապե՛ք ճիշտ պատասխանները.

Düzgün cavabları suallarla əlaqələndir:

 

 

დაასრულეთ წინადადებები:

Ավարտե՛ք նախադասությունները.

Cümlələri bitirin:

 

უპასუხეთ კითხვებს:

Պատասխանե՛ք հարցերին.

Suallara cavab verin:

_როდის მიდის ნინო სოფელში?

_როდემდე იქნება ნინო სოფელში?

_როდის ჩამოდიან ნინოს მშობლები სოფელში?

_როდემდე რჩებიან ნინოს ბაბუა და ბებია სოფელში?

_როდემდე დარჩებიან თბილისში ნინოს ბაბუა და ბებია?

_როდის გაცივდა მაია?

_სად იყო მაია გუშინწინ?

_როდიდან როდემდე იყო ნინო სტადიონზე?