მოსმენა / ლაპარაკი - Լսել / խոսել - Dinləmə / danışıq

IDevice Icon

მოისმინეთ დიალოგი:

Լսե՛ք երկխոսությունը.

Dialoqu dinləyin:

 


დაუკავშირეთ კითხვებს სწორი პასუხები:

Հարցերի հետ կապե՛ք ճիշտ պատասխանները.

Düzgün cavabları suallarla əlaqələndir:


დაასრულეთ წინადადებები:

Ավարտե՛ք նախադասությունները.

Cümlələri bitirin:

უპასუხეთ კითხვებს:

Պատասխանե՛ք հարցերին.

Suallara cavab verin:

_სად მიდის ნათია?

_რა უნდა იყიდოს ნათიამ?

_როდის თოვდა?

_როდის დადგა თეამ ნაძვის ხე?

_რომელ დღესაა თეას დაბადების დღე?

_რა რიცხვია თეას დაბადების დღე?

_რომელ საათზე მივა ნათია თეასთან?