მოსმენა / ლაპარაკი - Լսել / խոսել - Dinləmə / danışıq

IDevice Icon


მოისმინეთ ტექსტი:

Լսե՛ք տեքստը

Mətni dinləyin:

 


დაუკავშირეთ კითხვებს სწორი პასუხები:

Հարցերի հետ կապե՛ք ճիշտ պատասխանները.

Düzgün cavabları suallarla əlaqələndir:

 

დაასრულეთ წინადადებები:

Ավարտե՛ք նախադասությունները.

Cümlələri bitirin:

 

მოისმინეთ და დაიმახსოვრეთ:

Լսե՛ք և մտապահե՛ք.

Dinləyin və yadda saxlayın: