კითხვა / წერა - Կարդալ / գրել - Oxu / yazı

IDevice Icon

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
2p1

 

 

კარგად დააკვირდით წერის მიმართულებას და გამოწერეთ ასოები:

Ուշադրությո՛ւն դարձրեք գրելու ուղղությանը և գրե՛ք տառերը.

Yazı istiqamətini yaxşı diqqət verin və hərfləri yazın:

 

 

 

 

 

 

 

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
2p2

 

 

წაიკითხეთ ასოები:

Կարդացե՛ք տառերը.

Hərfləri oxuyun: