მოსმენა / ლაპარაკი - Լսել / խոսել - Dinləmə / danışıq

IDevice Iconმოისმინეთ ტექსტი:

Լսե՛ք տեքստը.

Mətni dinləyin:

 

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
21P1

 

მოისმინეთ ტექსტი:

Լսե՛ք տեքստը.

Mətni dinləyin:

 

 

დაუკავშირეთ კითხვებს სწორი პასუხები:

Հարցերի հետ կապե՛ք ճիշտ պատասխանները.

Düzgün cavabları suallarla əlaqələndir:

 

 

დაასრულეთ წინადადებები:

Ավարտե՛ք նախադասությունները.

Cümlələri bitirin: