მოსმენა / ლაპარაკი - Լսել / խոսել - Dinləmə / danışıq

IDevice Icon


მოისმინეთ დიალოგები:

Լսե՛ք երկխոսությունը.

Dialoqları dinləyin:

 

 

 

 

 


 

დაუკავშირეთ კითხვებს სწორი პასუხები:

Հարցերի հետ կապե՛ք ճիշտ պատասխանները.

Düzgün cavabları suallarla əlaqələndir:

 

 

დაასრულეთ წინადადებები:

Ավարտե՛ք նախադասությունները.

Cümlələri bitirin:

 
 

იდევ ერთხელ მოუსმინეთ დიალოგებს და გაითამაშეთ.

Մեկ անգամ ևս լսե՛ք երկխոսությունները և խաղարկե՛ք դրանք:

Dialoqları yenə də dinləyin və oynayın.

 

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
24P1

 

მოისმინეთ ტექსტი

Լսե՛ք տեքստը

Mətni dinləyin

 

 


დაუკავშირეთ კითხვებს სწორი პასუხები:

Հարցերի հետ կապե՛ք ճիշտ պատասխանները.

Düzgün cavabları suallarla əlaqələndir: