მოსმენა / ლაპარაკი - Լսել / խոսել - Dinləmə / danışıq

IDevice Icon


მოისმინეთ დიალოგები:

Լսե՛ք երկխոսությունը.

Dialoqları dinləyin:

 

 

დაუკავშირეთ კითხვებს სწორი პასუხები:

Հարցերի հետ կապե՛ք ճիշտ պատասխանները.

Düzgün cavabları suallarla əlaqələndir:

  

ამოიწერეთ ტექსტიდან უცხო სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

Տեքստից դո՛ւրս գրեք անծանոթ բառերը և դրանք գտե՛ք բառարանում.

Mətndən yad sözləri yazıb lüğətdə axtarın.

მოსმენილი დიალოგების მიხედვით შეადგინეთ ტექსტი და აღწერეთ ზეპირად მგზავრობა სახლიდან რომელიმე ადგილამდე.

Ըստ լսած երկխոսությունների, կազմե՛ք տեքստ և բանավոր նկարագրե՛ք ճանապարհորդությունը տնից մինչև որևէ վայր:

Dinlənilən dialoqların əsasında mətni tərtib edin və evdən hər hansı bir yerə qədər təsvir edin.

დაასრულეთ წინადადებები:

Ավարտե՛ք նախադասությունները.

Cümlələri bitirin:

 
 

დაუკავშირეთ კითხვებს სწორი პასუხები:

Հարցերի հետ կապե՛ք ճիշտ պատասխանները.

Düzgün cavabları suallarla əlaqələndir: