მოსმენა / ლაპარაკი - Լսել / խոսել - Dinləmə / danışıq

IDevice Icon


მოისმინეთ დიალოგები:

Լսե՛ք երկխոսությունը.

Dialoqları dinləyin:

 

 

 

  • მოსმენილი დიალოგებიდან ამოიწერეთ მიმართულებისა და ორიენტაციის გამომხატველი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში. 
  • Լսած երկխոսություններից դո՛ւրս գրեք ուղղություն և կողմնորոշում արտահայտող բառերը և գտե՛ք բառարանում: 
  • Dinlənilən dialoqlardan istiqamət və səmt bildirən sözləri yazın və lüğətdə axtarıb tapın.

 


დაუკავშირეთ კითხვებს სწორი პასუხები:

Հարցերի հետ կապե՛ք ճիշտ պատասխանները.

Düzgün cavabları suallarla əlaqələndir:


დაასრულეთ წინადადებები:

Ավարտե՛ք նախադասությունները.

Cümlələri bitirin:


 

  • მოსმენილი დიალოგების მიხედვით, შეადგინეთ ტექსტი და აღწერეთ მგზავრობა თქვენი სახლიდან რომელიმე ადგილამდე. 
  • Ըստ լսած երկխոսությունների, կազմե՛ք տեքստ և բանավոր նկարագրե՛ք ճանապարհորդությունը տնից մինչև որևէ վայր: 
  • Dinlənilən dialoqların əsasında mətni tərtib edin və evinizdən hər hansı bir yerə qədər yolu təsvir edin.