მოსმენა / ლაპარაკი - Լսել / խոսել - Dinləmə / danışıq

IDevice Icon

მოისმინეთ და გაიმეორეთ:

Լսե՛ք և կրկնե՛ք.

Dinləyin və təkrar edin:

 

 


მოისმინეთ და ივარჯიშეთ წარმოთქმაში:

Արտասանե՛ք և վարժվե՛ք հնչյունների արտաբերման մեջ.

Səslərin tələffüzündə məşq edin və tələffüz edin:მოისმინეთ და გაიმეორეთ:

Լսե՛ք և կրկնե՛ք.

Dinləyin və təkrar edin:

 

 

 

 


მოისმინეთ და ივარჯიშეთ წარმოთქმაში:

Արտասանե՛ք և վարժվե՛ք հնչյունների արտաբերման մեջ.

Səslərin tələffüzündə məşq edin və tələffüz edin: