მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

     მოისმინეთ დიალოგი:

  • უცნობი სიტყვები და ფრაზები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

  • შეადგინეთ მსგავსი დიალოგი და გაითამაშეთ.

 


მოუსმინეთ გივი ჭიჭინაძის ლექსს

 

 

  • ახალი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

  • ისწავლეთ ლექსი ზეპირად.