ლექსიკა

IDevice Icon


შეავსეთ კროსვორდი


  • ჩამოთვალეთ ავეჯის სახელები

  • ჩამოთვალეთ საცხოვრებელი სახლის ნაწილები