კროსვორდი

   1       2       3   
              
              
4   5               
              
        6        
 7               
              
8