მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

 

 

მოისმინეთ დიალოგები

 

 

  • უცნობი სიტყვები და ფრაზები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

  • შეადგინეთ მსგავსი დიალოგები და გაითამაშეთ.

 
დაასრულეთ წინადადებები

 

შეარჩიეთ სწორი სიტყვა