მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

 

 

მოისმინეთ დიალოგი

 

  • უცნობი სიტყვები და ფრაზები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

 

  • შეადგინეთ მსგავსი დიალოგები და გაითამაშეთ.

 

 

  • შეადგინეთ ტექსტი და გადმოეცით ზეპირად: სად აპირებთ არდადეგების გატარებას. გამოიყენეთ სიტყვები და ფრაზები მოსმენილი ტექსტიდან.

 


მონიშნეთ, მხოლოდ სწორი პასუხები

დაასრულეთ წინადადებები