მოსმენა / ლაპარაკი - Լսել / խոսել - Dinləmə / danışıq

IDevice Icon

5-1

მოისმინეთ ტექსტი:

Լսե՛ք տեքստը.

Mətni dinləyin:

 

 


 

5-2

წარმოთქვით და ივარჯიშეთ ბგერების წარმოთქმაში:

Արտասանե՛ք և վարժվե՛ք հնչյունների արտաբերման մեջ.

Səslərin tələffüzündə məşq edin və tələffüz edin:

 

 

 

5-3

მოისმინეთ რამდენიმე სიტყვა და ივარჯიშეთ წარმოთქმაში:

Լսե՛ք մի քանի բառ և վարժվե՛ք դրանց արտասանության մեջ.

Bir neçə sözü dinləyin və tələffüzündə məşq edin:

 

 

5-4

მოისმინეთ რამდენიმე სიტყვა, რომელშიც შედის ბგერა ყ და ივარჯიშეთ წარმოთქმაში:

Լսե՛ք մի քանի բառ, որոնց մեջ կահնչյունը և վարժվե՛ք դրանց արտասանության մեջ.

hərfi daxil olan bir neçə sözü dinləyin və tələffüzündə məşq edin:

 

 

 

5-5

განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ღ, ხ, ყ, ბგერების გამოთქმას და ივარჯიშეთ:

Առանձնահատուկ ուշադրությո՛ւն դարձրեք ღ, ხ, ყ հնչյունների արտաբերմանը.

, , səslərinin deyilişinə xüsusi diqqət yetirin Və məşq edin: