მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

მოისმინეთ დიალოგი

 

  • უცნობი სიტყვები და ფრაზები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

 

  • შეადგინეთ მსგავსი დიალოგი.

 

 

  • ახალი სიტყვებისა და ტერმინების გამოყენებით, შეადგინეთ და გადმოეცით (ზეპირად) ხვალინდელი ამინდის სავარაუდო პროგნოზი.