მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

 

მოისმინეთ დიალოგი

  • თქვენ ალბათ გაგფუჭებიათ საყოფაცხოვრებო ნივთი. აღწერეთ, როგორ შეაკეთეთ ის.

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

 

დაასრულეთ წინადადებები


მონიშნეთ, სწორია თუ არასწორი: