გრამატიკა

IDevice Icon

 
 
კავშირებითი კილო

 

კავშირებითი კილო გამოხატავს მოქმედებას, რომელიც სასურველია, შესაძლებელია ხდებოდეს, მოხდეს ან მომხდარიყოს. კავშირებითი კილო არ გადმოგვცემს რეალურ ფაქტს, იგი მხოლოდ სასურველ, შესაძლებელ მოქმედებაზე მიუთითებს: (ნეტავი) ვწერდ, (რომ) წერდეს (რომ) დაწერონ...

სავარჯიშო:

გახაზეთ კავშირებითი კილოს ფორმები:

კარგი იქნება, რომ კინოში წავიდეთ.

წავიდეთ კინოში!

ნეტავ მართლა ვიცოდე, რა ნიშანი მივიღე გამოცდაზე...

მე ვიცი, რა ნიშანი მივიღე გამოცდაზე.