ლექსიკა

IDevice Icon

 

·       დაწერეთ თეატრთან და თეატრალურ ცხოვრებასთან დაკავშირებული სიტყვები.

 

 

შეასრულეთ წერითი დავალება  57P2

 

 

შეავსეთ კროსვორდი