ლექსიკა

IDevice Icon

 

 

 

შეასრულეთ წერითი დავალება  63P3

 

 

 

·       ჩამოწერეთ ტექსტებში დადასტურებული პროფესიის აღმნიშვნელი სიტყვები.

 
 

 

 

შეავსეთ კროსვორდი