გრამატიკა

IDevice Icon

მე მგონი“; „არა მგონია“ კონსტრუქციები

„მე მგონი“ გამოიყენება ისეთ შემთხვევებში, როცა ადამიანი რამეს აპირებს, ვარაუდის გამოთქმა უნდა:

მე მგონი

ვთქვი, მოგახსენეთ, მოგართვით, გეახლებით, ვუთხარი, გავაგრძელებ, ვიცნობ...

ჩქარობ...

მუშაობს, სწავლობს, მკურნალობს, უნდა, ისვენებს, კითხულობს, მიცნობს...

მე მგონი“–ს საპირისპიროდ,არა მგონიაუარყოფითის შინაარსის მქონეა: მოსაუბრე ამ სიტყვებით გამოხატავს ეჭვს, რომ სავარაუდოდ, რაღაც არ მოხდება:

არა მგონია,

მიცნობდეს, მქონდეს, ჰქონდეს, იყოს, მუშაობდეს, ცხოვრობდეს, ამბობდეს, სწავლობდეს, ჩქარობდეს, ვარჯიშობდეს, ფიქრობდეს, მეგობრობდნენ...

გამიხსენოს, მითხრას...

ვიმუშაო, დავიწყო, გავაგრძელო, გავიცნო, მომილოცოს...

 

  • შეასრულეთ წერითი სავარჯიშო 67P2