მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

მოისმინეთ დიალოგი

 

 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

  •  ახალი სიტყვების გამოყენებით ააგეთ 10 წინადადება და წარმოთქვით.

  •  ხელმეორედ მოისმინეთ ტექსტი და 1-2 წინადადებით გადმოეცით, რაზეა პირველ დიალოგში საუბარი.

  •  კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ მეორე დიალოგი და თქვენი სიტყვებით, მესამე პირში გადმოეცით ფერმის აღწერილობა.

  •  ისწავლეთ საკომუნიკაციო სიტყვები და ფრაზები; მათი გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები და ააგეთ დიალოგი:

ჩვენი მიზანია

ჩვენი ამოცანაა

როგორც ამბობენ

როგორც ვხვდები

როგორც ვატყობ

როგორც ვფიქრობ

როგორც გინდა

  • დასვით სათანადო კითხვები:

 
_ფერმა სოფლის ბოლოს არის. პირდაპირ იარეთ და წარწერას დაინახავთ.

_კი, მართალი ხარ. უკვე რამდენიმე წელია, ამ ფერმაში ნაწარმოები რძის პროდუქტები სხვადასხვა პრიზს იგებს.

_ფერმა ამ სოფლის მკვიდრმა დააარსა. მისი მენეჯერი კი ახალგაზრდა კაცია.

-ყველს, კარაქს, მაწონს, ხაჭოს. ყველაფერი ნატურალური და უმაღლესი ხარისხისაა, ამიტომაც ბევრი მომხმარებელი ჰყავთ.

შეაერთეთ კითხვებთან სწორი პასუხები

შეარჩიეთ და ჩასვით სათანადო სიტყვა