მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ დიალოგი

 

 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

  • ახალი სიტყვების გამოყენებით ააგეთ 10 წინადადება და წარმოთქვით.

  •  ზეპირად უპასუხეთ კითხვებს:

 _არჩევნებზე იყავი?

_სად არის შენი საარჩევნო უბანი?

_გინდა, მე მიგიყვან მანქანით?

_ხმას რომ მისცემ, მერე რას აპირებ?

_შენ არ მიდიხარ საარჩევნო უბანში?

_ჭაბუკა, შენი უფროსი და მონაწილეობს არჩევნებში?

_აქვს გამარჯვების იმედი?

 

  • სწორად დასვით კითხვები:

 _არა, ახლა მივდივარ.

_ საბავშვო ბაღის შენობაში.

_დიდი მადლობა, მაგრამ საბავშვო ბაღი აქვეა და არ შეგაწუხებ.

_არა, მე და ჩემი ორი მეზობელი მივდივართ.

_ჯერ არ ვიცი, სახლში დავბრუნდები და მოვიფიქრებ.

_მე უკვე ვიყავი და მივეცი ხმა.

_რა თქმა უნდა, მონაწილეობს და თან ხმის მიცემის ერთ–ერთი კანდიდატია, ის კენჭს იყრის თბილისის ძველ უბანში.

_როგორც ყველას, მასაც აქვს გამარჯვების იმედი, ვნახოთ, რამდენ ხმას აიღებს.

_იმედი მაქვს, რომ ბევრ ხმას დააგროვებს, წარმატებებს ვუსურვებ.

_დიდი მადლობა, გადავცემ. კარგი ახლა წავალ და საღამოს გამოგივლი.

_საღამომდე.

 

  • ხელმეორედ მოისმინეთ ტექსტი და გადმოეცით, რაზეა აუდიოტექსტში საუბარი.

 

შეარჩიეთ და ჩასვით სათანადო სიტყვა

მოისმინეთ ტექსტი

 

 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

  • ახალი სიტყვების გამოყენებით ააგეთ 10 წინადადება და წარმოთქვით.

  •  ხელახლა მოისმინეთ ტექსტი და თქვენი სიტყვებით გადმოეცით, რა თემაზეა საუბარი.
  •  ისწავლეთ საკომუნიკაციო სიტყვები და ფრაზები; მათი გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები და ააგეთ დიალოგი:

 ეს გვაფიქრებინებს...

უნდა ვივარაუდოთ, რომ...

მივიღეთ გადაწყვეტილება...

მივაღწიეთ შეთანხმებას...

ზემოთ დასახელებული...